De mens en omgeving zijn centraal in zijn werk, de interactie ertussen zorgt voor spannende, interessant weergave van de werkelijkheid.

Hij zoekt constant naar nieuw uitdaging. Volgens hem een vaste stijl kan de zoektocht belemmeren!

Onderzoek en experimenteren staat dus bij hem nooit stil.

 

The people and environment are central to his work, the interaction between them provides an exciting, interesting representation of reality.

He is constantly looking for a new challenge. According to him, a fixed style can hinder the search!

Research and experimentation is never  with him still.

 

#photography #coach #fotografie #opleiding #portretfotografie